14 lipca 2024

Gospodarka Polski – artykuły, nowości i poradniki

Odwiedzaj nas każdego dnia i śledź najnowsze informacje o gospodarce Polski

Decyzja środowiskowa Poznań

Decyzja środowiskowa – Kiedy jest potrzebna i kto ją wydaje?

Wielu inwestorów przekonało się, że przy inwestycjach nierzadko przeszkodą staje się środowisko, a dokładniej wpływ, jaki inwestycja może na nie mieć. Decyzja środowiskowa Poznań to nic innego jak dokument, który określa, w jaki sposób wykonać dane przedsięwzięcie, aby nie miało ono negatywnego wpływu na środowisko. Jakie inwestycje tego wymagają? Skąd uzyskać decyzję środowiskową?

Kiedy potrzebna jest decyzja środowiskowa Poznań?

Żeby dowiedzieć się, kiedy należy się ubiegać o decyzję środowiskową warto by sięgnąć do samego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku. Dotyczy ono przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie oddziaływać na środowisko. Możemy tam znaleźć pełną listę przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej. Poniżej kilka z nich:

  • instalacje do zbierania i przetwarzania odpadów,
  • zabudowa przemysłowa, usługowa bądź inna o powierzchni minimum 1 ha,
  • budowa ujęcia wody,
  • farmy fotowoltaiczne,
  • fermy drobiu,
  • inwestycje związane z infrastrukturą drogową i kolejową.

A gdzie się udać, by takową decyzję zdobyć?

doradztwo środowiskowe Poznań

Kto wydaje decyzję środowiskową?

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogą wydać różne organy, w zależności od konkretnej sytuacji. W przypadku inwestycji, które zawsze znacząco będą oddziaływać na środowisko zgodę wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. DO takich przedsięwzięć zaliczamy: drogi, składowiska odpadów promieniotwórczych, instalacje przemysłowe ropy i produktów naftowych, substancji chemicznych, a także gazu; napowietrzne linie elektroenergetyczne, sztuczne zbiorniki wodne, jak i obiekty jądrowe. Do starosty należy zwrócić się w sytuacji scalania, podziału, a także wymiany gruntów. Przy niektórych inwestycjach należy udać się do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Są specjalne firmy oferujące doradztwo środowiskowe Poznań. Najlepiej wiedzą kiedy, do kogo należy się zwrócić w sprawie wszelkiego rodzaju pozwoleń i decyzji.