14 lipca 2024

Gospodarka Polski – artykuły, nowości i poradniki

Odwiedzaj nas każdego dnia i śledź najnowsze informacje o gospodarce Polski

Dobry neurolog Kraków

Dobry neurolog Kraków – kiedy się do niego udać?

Oddział Neurologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń neurologicznych. Większość hospitalizowanych to pacjenci z udarami mózgu (krwotocznymi i niedokrwiennymi), dla których powstał Oddział Udarowy. Poza tym na oddziale leczeni są pacjenci z chorobą Parkinsona, padaczką i innymi schorzeniami.

Dobry Neurolog Kraków – dla kogo?

Oddział neurologicznym w szpitalu jest przeznaczony m.in dla pacjentów po udarach mózgu (wyposażony w aparaturę medyczną pozwalającą na stały monitoring funkcji życiowych). W oddziale pacjenci mają możliwość pełnej diagnostyki udarowej, leczeni są według standardu Oddziału Udarowego. Chorzy mają zapewnioną całodobową nowoczesną diagnostykę laboratoryjną i obrazową ze strony neurologa.

Hospitalizowani pacjenci objęci są pełną opieką rehabilitacyjną i logopedyczną, a w razie potrzeby mają wsparcie psychologiczne. Oddział ma możliwość stałych konsultacji z lekarzem neurologiem z Krakowa. Pacjenci niesprawni ruchowo korzystają z rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez wykwalifikowany personel.

Opiekę nad chorymi pełnią specjaliści neurolodzy z dużym doświadczeniem, personel pielęgniarski z wyższym wykształceniem i specjalizacją neurologiczną.

Ponadto oddział szpitalny prowadzi diagnostykę i leczenie chorych z podejrzeniem chorób  zwyrodnieniowych układu nerwowego, zespołów otępiennych, padaczki, chorób nerwowo-mięśniowych, zawrotów i bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa i innych w tym rzadkich chorób układu nerwowego. Diagnostyka opiera się na badaniach neuroobrazujących (tomografia głowy, rezonans magnetyczny, angiografia) oraz innych.

Warto wspomnieć, że oddział pracuje w trybie ostrym tzn. przyjmuje chorych neurologicznych wymagających hospitalizacji całą dobę. To wymaga poświęcenia ze strony lekarzy.

Neurolog Kraków

Chorzy z udarami oraz z padaczką

W szpitalu pracują Asystenci Oddziału Neurologii. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym posiada kilkadziesiąt łóżek (część z nich przeznaczona jest dla chorych z udarami). W ramach oddziału wykonywane są również badania USG tętnic zewnątrzczaszkowych, co pozwala na kompleksowe leczenie chorych z udarem mózgu.

Oddział posiada pracownię elektroencefalograficzną, dlatego możliwa jest diagnostyka padaczki. Pracownia elektromiograficzna pomaga w diagnozowaniu chorób nerwowo-mięśniowych i chorób obwodowego układu nerwowego.

Prowadzona jest rehabilitacja neurologiczna mająca na celu poprawę sprawności ruchowej oraz mowy u pacjentów z wykryciem padaczki czy udaru. Chorzy szybko dojdą do siebie i będą mogli opuścić szpital, przechodząc pod opiekę rodzinną.