17 czerwca 2024

Gospodarka Polski – artykuły, nowości i poradniki

Odwiedzaj nas każdego dnia i śledź najnowsze informacje o gospodarce Polski

ubezpieczenia Bartoszyce

Ubezpieczenia Bartoszyce – Czy warto zostać agentem ubezpieczeniowym?

Na wiele branż jest raz mniejszy, raz większy popyt. Jednak ubezpieczenia Bartoszyce zawsze są tak samo potrzebne. Oczywiście w zależności od pory roku zmienia się ich charakter – w okresie wakacyjnym ludzie ubezpieczają się krótkoterminowo i tak dalej. Czy warto w takim razie zostać agentem ubezpieczeniowym?

Ubezpieczenia Bartoszyce – Czy zajmuje się agent ubezpieczeniowy?

Do zadań agenta należą działania na rzecz lub w imieniu zakładu ubezpieczeń. Zaliczają się do nich:

Oznacza to, że każdego dnia ma się kontakt z różnymi osobami. Agent ubezpieczeń ma także pewne zobowiązania. Jakie?

  • Do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zostały uzyskane wskutek wykonywania czynności agencyjnych – To znaczy, że nie można ujawniać wrażliwych danych osób ubezpieczających się.
  • Agent zobowiązany jest do powiadomienia klienta czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeniowych.

Jakie są korzyści z bycia agentem ubezpieczeń?

agent ubezpieczeniowy Warta

Jakie korzyści z pracy odnosi agent ubezpieczeniowy Warta?

Praca jako agent ubezpieczeniowy Warta jest przede wszystkim elastyczna. Nierzadko można pracować w niepełnym wymiarze godzin, w różne dni tygodnia i o różnych porach. Ważne jest, aby dotrzeć do klienta. Co jeszcze zapewnia ta profesja?

  • Dużą swobodę w działaniu.
  • Kontaktu z drugim człowiekiem.
  • Możliwości rozwoju.
  • Dobrą wypłatę.

 Jeśli chodzi o wypłatę, to bycie agentem jest jedną z tych profesji, w której górna granica wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od zaangażowania, wysiłku, wkładu pracy i skuteczności samego agenta. Może być tak, że dla niektórych pensja na poziomie 2500 – 3500 tys. zł będzie zadowalająca. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by w zawodzie agenta ubezpieczeniowego zarabiać znacznie więcej. Wszystko zależy od czasu i chęci.

Co należy zrobić by zostać agentem ubezpieczeniowym?

Osoba, która chce zostać agentem ubezpieczeniowym przede wszystkim powinna się skontaktować z wybranym biurem ubezpieczeniowym. Oprócz tego musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne dokonanie przestępstwa skarbowego. Kolejny wymóg to wykształcenie co najmniej średnie oraz zdanie państwowego egzaminu, który przeprowadza zakład ubezpieczeń. Podsumowując, warto zostać agentem ubezpieczeniowym.